Кварцово брашно /Маршалит, млян кварцов пясък/

Кварцовото брашно ( Маршалит, Млян кварцов пясък) има уникални физични и химични свойства и играе значителна роля в различни области на индустрията.

Устойчивост на висока температура;

Малък коефициент на термично разширение,

Силно изолирана, корозионна устойчивост;

 Пиезоелектричен ефект,

Резонансен ефект;

 Уникални оптични свойства.

 Тези характеристики на кварцовото брашно определят използването му в широк обхват от дейности:

Производството на много високотехнологични продукти, особено в авиационната, аерокосмическата, електронната, машинната и IT индустрията.

В областта на покритията и пълнителите.

При производството на найлон и смоли -  ултра фин прах от силициев диоксид, добавен в найлон и всички смолни системи, може да намали съотношението на свиване на смолата при охлаждане.

Стъклопроизводството и металургията.

В леярството мленият кварцов пясък се използва като добавка за намаляване на съотношението на свиване на отливките при охлаждане.

Кварцово брашно / Маршалит, Млян кварцов пясък/  Размер: 53 микр. Опаковка: Чувал 20кг Цвят: Бял Произход: България Отвори сертификат Употреба:  При производство на циментови и епоксидни смеси; в производството на гуми; производство на бои; керамика; фаянс; пластмаси;  различни специални покрития; ..

Кварцово брашно /Маршалит, Млян кварцов пясък/  Размер: 90 микр. Цвят: Бял Опаковка: Чувал 20кг Произход: България Отвори сертификат Употреба:  При производство на циментови и епоксидни смеси; в производството на гуми; производство на бои; керамика; фаянс; пластмаси;  различни специални покрития; ..