Мраморно брашно /пълнител/

Снежно бяло мраморно брашно Размер на частиците: 2,7 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливни под..

Снежно бяло мраморно брашно Размер на частиците:7,5 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливни подо..

Снежно бяло мраморно брашно Размер на частиците:11,5 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливни под..

Снежно бяло мраморно брашно Размер на частиците:15 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливни подов..

Снежно бяло мраморно брашно Размер на частиците:40 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливни подов..

Снежно бяло мраморно брашно Среден размер на частиците:50 микр. Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазливн..

Снежно бяло мраморно брашно Среден размер на частиците:0,0-0,5мм Опаковка: Чувал: 25 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; саморазлив..

Снежно бяло мраморно брашно Среден размер на частиците:0,0-0,5мм Опаковка: Биг Бег 1000-1150кг Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  фуражни суровини; циментови замазки;  карбонатни пълнители; фасадни бои; интериорни бои;  подова мозайка; синтетичен мрамор; лепило за плочки; само..

Снежно бял мраморен пясък Размер на частиците:0,3-0,8мм Опаковка: Чувал: 30 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  циментови замазки;  карбонатни пълнители; подова мозайка; синтетичен мрамор; саморазливни подове; изкуствени торове;  в керамичната промишленост; специални строител..

Снежно бял мраморен пясък Размер на частиците:0,8-1,0мм Опаковка: Чувал:30кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  циментови замазки;  карбонатни пълнители; подова мозайка; синтетичен мрамор; саморазливни подове; изкуствени торове;  в керамичната промишленост; специални строителни..

Снежно бял мраморен пясък Размер на частиците:1,0-1,5мм Опаковка: Чувал: 30 кг. Произход: Гърция Приложение: Декоративна бяла мазилка;  циментови замазки;  карбонатни пълнители; подова мозайка; синтетичен мрамор; саморазливни подове; изкуствени торове;  в керамичната промишленост; специални строител..